Πρωτοποριακής τεχνολογίας MTC υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης δώματος και στέγης Sikalastic-612

 

- Τα συστήματα Sikalastic-612 MTC ενσωματώνουν μια μοναδική τεχνολογία της Sika, η οποία επιτρέπει στο υλικό να χρησιμοποιεί την ατμοσφαιρική υγρασία για να ξεκινήσει η διαδικασία ωρίμανσης.

- Λίγο μετά την  εφαρμογή, η νωπή εφαρμοσμένη μεμβράνη δεν θα παρουσιάζει καμία αρνητική αντίδραση σε τυχόν επαφή της με νερό.

 

MTC= Moisture Triggered Chemistry

 

Η μοναδική τεχνολογία MTC της Sika φέρνει την επανάσταση στην αγορά των υγρών μεμβρανών στεγανοποίησης.

Τεχνολογία MTC: Τεχνολογία ωρίμανσης που ενεργοποιείται από την υγρασία, αλλά δεν επηρεάζεται από αυτήν κατά τη διάρκεια της ωρίμανσης.

Πρόκειται για ένα σύστημα με πολλαπλά πλεονεκτήματα κατά την εφαρμογή.

 

Αρχή λειτουργίας ενός συστήματος MTC σε σχέση με συμβατικά συστήματα: 

- Και τα δύο πολυουρεθανικά συστήματα κάνουν χρήση της περιβαλλοντικής υγρασίας. Η μεμβράνη τεχνολογίας MTC όμως είναι ανθεκτική στη βροχή και πλήρως στεγανή αμέσως μετά την εφαρμογή.

- Η ατμοσφαιρική υγρασία αντιδρά άμεσα με το νωπό εφαρμοσμένο υλικό δημιουργώντας επιφανειακό φίλμ.

- Η διαδικασία ωρίμανσης ξεκινά άμεσα και εξελίσσεται από πάνω προς τα κάτω.

- Τα συμβατικά πολυουρεθανικά συστήματα έχουν βραδύτερη και ακανόνιστη διαδικασία ωρίμανσης. Η βροχή ή η υπερβολική υγρασία μπορεί να διαταράξει το μηχανισμό της αντίδρασης. Φυσαλίδες CO2 μπορεί να εμφανιστούν ή ακόμη και αφρισμός ή επιφανειακές φυσαλίδες.

- Η καινοτόμα τεχνολογία MTC χρησιμοποιεί την αντίδραση ενός ειδικού σκληρυντή με την περιβαλλοντική υγρασία κατά συνέπεια, δεν δημιουργούνται φουσκάλες.

 

ΧΡΗΣΕΙΣ

 

- Για στεγανοποίηση νέων δωμάτων και στεγών.

- Για αποκατάσταση και επέκταση του χρόνου λειτουργίας παλαιών δωμάτων και στεγών.

- Για δώματα και στέγες με πολλές λεπτομέρειες και περίπλοκη γεωμετρία σε περιπτώσεις που η προσβασιμότητα είναι περιορισμένη.

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

 

- Ομοιογενής μεμβράνη, χωρίς ραφές, ανθεκτική σε βροχή και διαπερατή από υδρατμούς.

- Ταχείας ωρίμανσης - ανθεκτική στη βροχή μετά από περίπου 10 λεπτά.

- Υψηλής ελαστικότητας και με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών.

- Εξαιρετική πρόσφυση σε πορώδη και μη πορώδη υποστρώματα, καθώς και σε ασφαλτικά προϊόντα.