Ένα κατάστημα, πολλές λύσεις!

Κατηγορίες

Όροι Χρήσης / Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων

Γενικά

 

Ο ιστότοπος www.kairis.com.gr ανήκει στην εταιρεία «Καΐρης Αν. Χρήστος» με αριθμό ΓΕΜΗ 045075322000 (εφεξής «η εταιρεία») που εδρεύει στους Ωρεούς Ευβοίας, Τ.Κ. 34012 και έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την εισαγωγή, εμπορία και επεξεργασία ξυλείας, το εμπόριο και την επεξεργασία σιδήρου, καθώς και το εμπόριο υλικών δόμησης και ειδών επιπλοποιίας. Σκοπός του ιστότοπου είναι να ενημερώνει τους χρήστες σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία, τους τρόπους επικοινωνίας μαζί της, την διαδικασία παραγγελιών και αγορών, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία που βοηθάει άμεσα ή έμμεσα στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών ή δυνητικών πελατών της εταιρείας.

Οι παρόντες όροι χρήσης του ιστότοπου www.kairis.com.gr δύναται να τροποποιηθούν από την εταιρεία ανά πάσα στιγμή. Η τελευταία ενημέρωση των όρων χρήσης αναγράφεται στο τέλος του παρόντος προς ενημέρωση των χρηστών.

 

Περιεχόμενο Ιστότοπου

 

Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο του ιστότοπου να εμπλουτίζεται καθημερινά και να διαθέτει την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, σαφήνεια και πληρότητα περιεχομένου. Λόγω του μεγάλου όγκου προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτει το φυσικό εμπορικό κατάστημα – βιοτεχνία της εταιρείας, το εύρος των διαθέσιμων προϊόντων – υπηρεσιών δεν περιορίζονται στα αναγραφόμενα στον ιστότοπο, τα οποία και δύναται να διαφέρουν από τα προσφερόμενα λόγω λαθών ή / και παραλείψεων κατά την καταχώρηση του περιεχόμενου, τυπογραφικών λαθών ή / και αλλαγών στα τεχνικά ή άλλα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Η απεικόνιση των προϊόντων είναι ενδεικτική, καθώς δύναται να αποκλίνει σημαντικά στην απόδοση των χρωμάτων ή / και σε άλλα χαρακτηριστικά των προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών του ιστότοπου www.kairis.com.gr σχετικά με τα τυχόν ανωτέρω αναφερόμενα λάθη, παραλείψεις ή / και αποκλίσεις.

Στοιχεία περιεχομένου όπως επωνυμίες, λογότυπα, σήματα, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα κτλ. του www.kairis.com.gr αποτελούν πνευματική ή βιομηχανική ιδιοκτησία της εταιρείας ή τρίτων, τα οποία προστατεύονται από σχετικές διατάξεις νόμων και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται η χρήση, η προβολή τους, η αποθήκευση και η εκτύπωσή τους παρά μόνο και αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική) χρήση και με την προϋπόθεση ότι τηρούνται όλα τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και δεν τροποποιείται το περιεχόμενο αλλά ούτε διανέμεται. Επιφυλασσόμενων όλων των δικαιωμάτων, κάθε κείμενο ή εικόνα ή σήμα, είναι καταχωρημένα και χρησιμοποιούνται στο παρόν ιστότοπο, κατόπιν αδείας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Στο περιεχόμενο του www.kairis.com.gr ενδέχεται να υπάρχουν παραπομπές σε άλλες ιστοσελίδες, οι οποίες δεν ελέγχονται από την εταιρεία και την πλήρη ευθύνη των οποίων έχουν οι πάροχοί τους.

 

Διαθεσιμότητα Ιστότοπου

 

Παρότι η εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την συνεχή λειτουργία του ιστότοπου www.kairis.com.gr, ενδέχεται να παρουσιαστεί προσωρινή διακοπή του www.kairis.com.gr ή ορισμένων υποσελίδων του για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης, βλάβης ή αδυναμίας του δικτύου ή για άλλες παρόμοιες αιτίες.

 

Cookies

 

Η εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη στο www.kairis.com.gr. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του κάθε χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο, χωρίς να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία του χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένα προϊόντα ή/ και υπηρεσίες, για στατιστικούς λόγους καθώς και για λόγους marketing.

 

Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων

 

Κατά την περιήγησή σας στις σελίδες του www.kairis.com.gr είναι πιθανόν να σας ζητηθεί να δηλώσετε ορισμένα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση, επάγγελμα κτλ) είτε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας κατόπιν αιτήματός σας είτε για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο είτε για να εγγραφείτε στον ιστότοπό μας και να έχετε πρόσβαση στις αντίστοιχες υπηρεσίες μας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ανακαλέσετε την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο μπορείτε μέσω του ειδικού συνδέσμου un-subscribe στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου. Ο κωδικός πρόσβασης στον ιστότοπο είναι προσωπικός για κάθε χρήστη και δεν πρέπει να γνωστοποιείται σε οποιονδήποτε τρίτο.

Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οι ίδιοι στο www.kairis.com.gr είναι τα απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτησή σας και τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για την αντίστοιχη ενημέρωσή σας από την εταιρεία ή / και τις αντίστοιχες συναλλαγές σας με την εταιρεία. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την εταιρεία και δεν επιτρέπεται να διαβιβαστούν, κοινοποιηθούν, παραχωρηθούν ή χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, με εξαίρεση την περίπτωση όπου κάτι τέτοιο καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία ή είναι απαιτητό από δημόσιους / δικαστικούς φορείς / αρχές. Υπεύθυνος για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την έννοια του ελληνικού δικαίου και της νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρεία. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά σας δεδομένα απαγορεύεται, ενώ έχει παρθεί κάθε εύλογο μέτρο για την διασφάλιση των δεδομένων σας όταν αυτά αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων μας.

Η εταιρεία θα αναφέρει κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστότοπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις αρμόδιες αρχές, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή έχουν κλαπεί.

Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία για οποιαδήποτε απορία ή για τυχόν επικαιροποίηση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό επεξεργασίας ή αντίγραφο των προσωπικών τους δεδομένων μέσω της φόρμας επικοινωνίας, των τηλεφώνων, του fax και του e-mail που αναγράφονται εδώ.

 

 

Οι Όροι Χρήσης / Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκαν στις 04/05/2019.