Ένα κατάστημα, πολλές λύσεις!

Εταιρεία

Καΐρης Αν. Χρήστος

Καΐρης Αν. Χρήστος
Η επιχείρησή μας δραστηριοποιείται στις εισαγωγές, στο εμπόριο και στην επεξεργασία ξυλείας, στο εμπόριο και στην επεξεργασία σιδήρου, καθώς και στο εμπόριο υλικών δόμησης και ειδών επιπλοποιίας.


Η έκθεση, τα γραφεία, η βιοτεχνία και η αποθήκη μας βρίσκονται στους Ωρεούς Ευβοίας προσφέροντας λύση σε κάθε ανάγκη για υλικά κατασκευών, ανακαίνισης και συντήρησης.

Οι εγκαταστάσεις μας

Διαθέτουμε πάνω από 3.900 m2 στεγασμένου χώρου και περισσότερα από 8.000 m2 ανοιχτού χώρου, ενώ για πάνω από 35 χρόνια επεκτεινόμαστε συνεχώς με επενδύσεις σε εγκαταστάσεις, σε μηχανολογικό εξοπλισμό και στο εύρος των διαθέσιμων προϊόντων.

Έκθεση

Βιοτεχνία

Αποθήκη

Γραφεία

Εγκαταστάσεις