Τα συστήματα ξηράς δόμησης Knauf εφαρμόζονται γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Η Knauf εκπαιδεύει με συνέπεια συνεργεία εξειδικευμένων τεχνιτών για κατασκευές μοναδικής ποιότητας και αισθητικής.

 

Στο παραπάνω Video παρακολουθούμε τους τρόπους εφαρμογής των συστημάτων οροφών Knauf.

- Η έναρξη των εργασιών για την  κατασκευή οροφής από γυψοσανίδες Knauf γίνεται με τη χάραξη της οροφής και των σημείων ανάρτησης.

- Η τοποθέτηση του περιμετρικού οδηγού μας καθορίζει με σαφήνεια την αλλαγή των επιπέδων τοίχου και οροφής.

- Για την ανάρτηση της οροφής σε φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα επιβάλλεται η χρήση εκτονούμενου μεταλλικού βύσματος οροφής.

- Οι αποστάσεις των σημείων ανάρτησης καθορίζονται από το βάρος και τις ιδιαιτερότητες της οροφής που θα κατασκευαστεί.

- Ανάλογα με τις απαιτήσεις της  οροφής και το μέγιστο ύψος επιλέγουμε και την κατάλληλη ανάρτηση.

- Οι αποστάσεις στερέωσης των αναρτήσεων στην οροφή αναφέρονται αναλυτικά στα τεχνικά φυλλάδια της Knauf.

- Ο μεταλλικός σκελετός οροφής που θα φέρει τη γυψοσανίδα αποτελείται από κύριους και δευτερεύοντες οδηγούς που τοποθετούνται κάθετα μεταξύ τους.

- Η συναρμολόγηση του σκελετού γίνεται εύκολα με εξαρτήματα που ταιριάζουν απόλυτα μεταξύ τους και μας δίνουν μεγάλη ποικιλία λύσεων.

- Οι γυψοσανίδες τοποθετούνται παράλληλα ή κάθετα στη διεύθυνση των καναλιών οροφής αφού κοπούν και αφαιρεθούν τα κατάλοιπα κοπής με τη ράσπα λείανσης.

- Η τοποθέτηση πετροβάμβακα στην οροφή εμποδίζει τη μετάδοση των αερόφερτων ήχων στον υπερκείμενο όροφο και παράλληλα συνεισφέρει στην πυρασφάλεια της κατασκευής.

- Μετά την τοποθέτηση των γυψοσανίδων απαιτείται στοκάρισμα των αρμών και των βιδών στερέωσης.

- Με τη χρήση ειδικής γάζας και υλικού αρμολόγησης επιτυγχάνουμε μια ενιαία και σταθερή επιφάνεια.

- Οι εργασίες ολοκληρώνονται με την εφαρμογή υλικού σπατουλαρίσματος Knauf Finish Pastos.

- Η χρήση διάτρητης γυψοσανίδας αποτελεί την τεχνικά άρτια λύση όταν το ζητούμενο είναι η βέλτιστη ηχοαπορρόφηση σε ακουστικές οροφές.

- Λόγω του ενδιαφέροντος οπτικού αποτελέσματος οι διάτρητες γυψοσανίδες Knauf δίνουν λύσεις και σε διακοσμητικές εφαρμογές.

- Η αρμολόγηση των διάτρητων γυψοσανίδων γίνεται εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά με τη χρήση ειδικού πιστολιού μπαταρίας και υλικού αρμολόγησης Joint Filler.

- Στα συστήματα οροφών Knauf συγκαταλέγονται και οι κατασκευές με πλάκες οροφών τύπου κασέτας αποτελώντας ιδανική λύση για πολλές εφαρμογές. Στα τετράγωνα που δημιουργούνται τοποθετούνται οι πλάκες οροφής ολοκληρώνοντας την κατασκευή με ταχύτητα, αξιοπιστία και αισθητικά άρτιο αποτέλεσμα.

 

 Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει:

- Πυροπροστασία και αισθητική με ορυκτές ίνες AMF.

- Αισθητική τελειότητα και ακουστική με πλάκες Danogips.

- Πρωτοτυπία και αντοχή στην υγρασία με Knauf Tiles.

 

Εάν σκοπεύετε να χτίσετε ή να ανακαινίσετε επιλέξτε τα υπερσύγχρονα συστήματα δόμησης Knauf. Επισκεφθείτε τις εκθέσεις των εμπορικών συνεργατών μας. Σας προσφέρουμε τεκμηριωμένη συμβουλή, τεχνική υποστήριξη, εκπαιδευμένα συνεργεία και φυσικά τα καλύτερα δομικά υλικά.

 

Καΐρης Αν. Χρήστος: Κέντρο Διανομής Knauf Βορείου Ευβοίας