ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Sikadur®-31 ΕF

 

Συγκολλητικό εποξειδικής ρητίνης για πολλαπλές εργασίες: συγκόλληση, επισκευή, πλήρωση αρμών, επισκευή ρωγμών και τόσα ακόμη! Εμπειρία εφαρμογών εδώ και πάνω από 50 χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο:

 

- ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

- ΥΨΗΛΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ

- ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΥΧΡΗΣΤΟ

- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

 

Το Sikadur®-31 ΕF χρησιμοποιείται στα περισσότερα κοινά υποστρώματα στην κατασκευή. Είναι κατάλληλο για πολλαπλές εφαρμογές, όπως:

 

- Συγκόλληση παρόμοιων υλικών για δημιουργία ενός ενιαίου στοιχείου

- Συνένωση μη δομητικών στοιχείων της ίδιας φύσεως

- Επισκευή μη δομητικών ρωγμών

 

Είναι εύκολο στην ανάμειξη και στην εφαρμογή, δεν κρεμάει σε κατακόρυφες εφαρμογές και εφαρμογές οροφής και είναι ισχυρότερο από τσιμεντοειδούς βάσεως συγκολλητικά.

 

Τα διαφορετικής απόχρωσης συστατικά διασφαλίζουν ακριβή ανάμειξη.

Δεν απαιτείται η εφαρμογή ασταριού.

 

Δείτε το video για να διαπιστώσετε πόσο εύκολη είναι η εφαρμογή του.