Εταιρικό Φυλλάδιο

 

Η κατασκευή εσωτερικής ή εξωτερικής τοιχοποιίας, καθώς και οροφών, με υλικά ξηράς δόμησης σας αφήνει την ελευθερία να σχεδιάσετε τον χώρο σας όπως εσείς ονειρεύεστε.

 

Στο παρόν εγχειρίδιο περιγράφονται συνοπτικά και κατανοητά τα βήματα κατασκευής οροφών και τοίχων με γυψοσανίδες ή τσιμεντοσανίδες, τα υλικά αρμολόγησης και τα μεταλλικά προφίλ που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση, καθώς και τα σχετικά εξαρτήματα στερέωσης.

 

Δείτε το εγχειρίδιο εδώ.